Vážení,

podáváme Vám tímto informaci týkající se postupu OÚP ve věci našich připomínek k přidělování městských bytů v Kolíně zaměstnancům TMM CZ a ke směrnici, která pravidla pro přidělování bytů upravuje. Příslušným zaměstnancům TMM CZ jsme zaslali dopis, ve které jsme mimo jiné namítali, že stávající znění směrnice znevýhodňuje dlouhodobé zaměstnance, kteří mají z dřívějška přidělený malý byt a potřebovali by jej vyměnit za větší – například protože se jim od doby přidělení bytu zvětšila rodina, mají děti apod.

Na základě porady s právníky OÚP jsme namítali též některé další nesrovnalosti uvedené ve směrnici. Poskytování tohoto fungujícího a nadstandardního benefitu nezpochybňujeme, ale některé nejasnosti jsme si chtěli ujasnit.

Firma nám zaslala reakci v bodech, kdy nám sdělila, že žádostí o přidělení bytů je mnohem více než bytů, které lze přidělovat a že preferuje přidělování bytů zaměstnancům, kteří dosud nemají žádný byt (= nově nastupujícím, nebo těm, kdo dosud byt nemají). Dále nám byly upřesněny některé nejasnosti ze směrnice, například, že výměnný pořadník slouží jen pro výměnu malého bytu za velký anebo jak funguje tzv. opakovaný pořadník, tj. že opakovaný pořadník funguje ve smyslu „trestné lavice“. Uvedené argumentaci Toyoty rozumíme a nespatřujeme v ní nic závadného. Nadále si však myslíme, že mohlo v minulosti dojít k situaci, kdy je na tuto „lavici“ poslán zaměstnanec, který v minulosti odmítl nevyhovující byt z důvodu, že neodpovídal jeho požadavků (velikosti rodiny). Jde totiž o to, že zaměstnanec neovlivní, jaký byt se mu nabídne (protne se tam faktor, že je „na řadě“, a faktor, jaký byt se zrovna uvolní, přičemž obojí závisí víceméně na náhodě).

Pořád tedy platí, že firma preferuje řešit bytovou situaci zaměstnanců, kteří nemají byt žádný, před výměnami malých bytů za velké. Ačkoliv chápeme, že se tímto postupem někteří zaměstnanci mohou cítit dotčeni, bylo toto pravidlo ze strany firmy odůvodněno, a s nejvyšší pravděpodobností bude aplikováno nadále.

Firma bohužel úplně neodstranila některé další nejasnosti, které jsme vyjasnit chtěli. Není nám například ani teď jasné, co se myslí „absencí“, která může být překážkou pro přidělení bytu. Zákoník práce ani jiné předpisy takový pojem neznají a firma říká, že je upraven v jejích vnitřních předpisech, ale nepovažovala za nutné nám říct ve kterých a jak. Pokud by z toho vznikl v budoucnosti problém, tak to budeme samozřejmě řešit. Chápeme, že zatím z toho žádný problém nevznikl, tak to dále neřešíme.

Celkově jsme z reakce firmy měli dojem, že tím firmu snad obtěžujeme. Firma sice odpověděla na námi položené dotazy, ale ve směrnici firma nic upravovat nechce (což musíme jako odbory respektovat – nejde o pracovní řád, aby firma potřebovala náš souhlas) a pravidla pro získání benefitu jsou „plně v dispozici TMM CZ“, jak nám bylo doslova sděleno. Tak aspoň všichni vidíme, jak se firma staví k tomu, když odbory chtějí upřesnit něco, co je napsáno pro běžného člověka naprosto nesrozumitelně. Míří-li směrnice na vzájemná práva a povinnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, považujeme užití pojmů ze zákoníku práce za nejčitelnější řešení. Interně bychom jenom dodali, že šílené pojmosloví ve směrnici nebude nějakým úmyslem, ale spíše odrazem kvality vnitřních směrnic u tohoto zaměstnavatele obecně.

Děkujeme za pochopení a Vámi poskytnutou podporu a spolupráci. Momentálně tedy situaci pokládáme za uzavřenou. To ale neznamená, že nebudeme dále dohlížet mechanismus přidělování městských bytů, a v případě problémů vám nabídli pomocnou ruku. Naopak budeme v této věci ostražitější a v případě nějakého problému se neprodleně na Toyotu obrátíme, abychom daný problém za vás řešili.

S pozdravem
Petr Bíba, předseda