Informace pro zaměstnance týkající se postupu OÚP ve věci garantovaného bonusu za 1. pololetí roku 2020

Vážení,

dovolujeme si se na Vás obrátit s touto stručnou informací týkající se dalšího postupu OÚP ve věci garantovaného bonusu za 1. pololetí roku 2020. Protože jsme ze strany některých z Vás získali dojem, že jsme nechali věc být, ujišťujeme Vás o tom, že v postupu uvedeném v materiálu „Otázky a odpovědi,“ který byl zveřejněn v létě, pokračujeme. Společně s právníky OÚP již finišujeme právní kroky tak, abychom ideálně ještě jednou přiměli vedení firmy sednout si za jednací stůl. Stále bychom totiž byli rádi, pokud bychom se s vedením rozumně dohodli.

Jsme si vědomi, že příprava z naší strany trvá poměrně dlouhou dobu, nicméně důvodem je to, že příprava dokumentů je časově náročná záležitost a postupně jsme od Vás získávali potřebné přílohy, které je rovněž potřeba zapracovat. S právníky jsme ovšem v pravidelném kontaktu, a byli jsme z jejich strany ujištěni, že máme jejich plnou podporu při obraně Vašich práv. Na druhou stranu souhlasíme s nimi v tom, že chceme postupovat při realizaci jednotlivých kroků s maximální pečlivostí tak, abychom nic nezanedbali, a skutečně Vám s touto záležitostí co nejvíce pomohli.

Děkujeme za trpělivost a Vámi poskytnutou podporu a spolupráci – skutečně si jí velmi vážíme. O výsledcích našeho počínání se, pevně věříme, dozvíte co nevidět. Pořád si ale přejeme, aby mezi námi a firmou zavládlo příměří – není to ovšem jenom na nás.

S pozdravem
Petr Bíba, předseda