Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že ve čtvrtek 25. 6. 2020 proběhlo jednání mezi TPCA a naší odborovou organizací za účasti právních zástupců za účelem řešení otázky garantovaného bonusu. Na tomto jednání proběhla diskuse, při níž jsme usilovali o to, aby se povedlo nalézt vzájemně přijatelné řešení. To je takové, které jednak zohlední dopady koronavirové krize na TPCA, ale zároveň dá jistotu zaměstnancům, aby měli zajištěné právo na částku odpovídající garantovanému bonusu.

V návaznosti na tuto schůzku pracujeme s tím, že příští týden budou probíhat další jednání, která nám pomohou překlenout rozdílné pohledy na věc. Podle našeho názoru je možné názory obou stran spojit, aniž by se tím kdokoli musel vzdát svých oprávněných zájmů. Na postoji naší odborové organizace, tj. bránit oprávněné kolektivní zájmy zaměstnanců, se tím samozřejmě nic nemění, a jsme ochotni každému, kdo o to požádá, poskytnout pomocnou rukou při řešení jakékoli pracovní situace.

O dalším postupu a výsledku Vás budeme informovat. Nyní bychom Vás rádi (alespoň do příštího týdne) požádali o trpělivost. Jak naše odborová organizace, tak TPCA, na věci garantovaného bonusu intenzivně pracují tak, abychom Vás v nejistotě ponechali co nejkratší dobu. Ujišťujeme Vás, že otázku garantovaného bonusu i nadále řešíme a věříme, že budoucí vývoj to potvrdí.

S pozdravem
Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující