Tento týden v TPCA překvapivě nebylo na pořadu dne kolektivní vyjednávání, ale pravděpodobné ukončení činnosti zubního lékaře pro TPCA v areálu nemocnice Kolín, které tak nenápadně vyplavalo na povrch. Trochu nás překvapil poněkud laxní přístup vedení společnosti k tomuto problému, který bohužel sahá za hranice TPCA. Nevíme, zda si vedení uvědomuje, že v této ordinaci nejsou zaregistrovaní jen zdejší zaměstnanci, ale i jejich rodinní příslušníci, kterým TPCA umožnilo přihlásit se do této ordinace a čerpat výhody běžných zaměstnanců TPCA a nyní je chce připravit o stomatologické služby, které se nejen v našem regionu těžce hledají. Rozumíme tomu, že cena služeb, i těch lékařských, stoupá. TPCA financuje pronájem prostor ordinace, i její vybavení je majetkem firmy. Nová firma ECU, stejně jako předešlá firma, zprostředkuje jen lékaře a TPCA ji za toto zprostředkování platí nemalé peníze. Proč tedy nenajdeme zubaře na Ukrajině, stejně jako tam hledáme novou pracovní sílu na výrobní linky? Jistě by se někdo našel. A že je to reálné, víme z jiné praxe jiného zubního lékaře z Ukrajiny. Je to jenom úvaha, ale uvědomujeme si vážnost celé této situace a doufáme, že zde vyhraje zdravý rozum a ordinace zubního lékaře bude nadále pokračovat, protože sehnat kvalitního stomatologa je daleko obtížnější, než sehnat kvalitního zaměstnance na linku.

Další velké téma tohoto týdne byl vánoční večírek TPCA, který se uskutečnil minulý týden na zimním stadionu v Kolíně. „Propadák“, to je slovo, kterým se tato akce nechá zhodnotit. Je otázka, zda takovéto akce raději nezrušit a ušetřené prostředky nepoužít třeba pro ordinaci zubního lékaře. Poptávali jsme se zaměstnanců, proč nedorazili na tuto akci. Odpovědi byli identické, lidé jsou znechuceni situací ve společnosti a nemají potřebu se ještě stýkat na akcích podobného typu.  Ale tento víkend se uskutečnila další „vánoční akce“ nedaleko Kolína, kam se ale obyčejný smrtelník z výrobní linky nedostal a tam jistě taková „blbá nálada“ nebyla. Snad příští rok budou zvaní i ostatní zaměstnanci a nejen ti naši „vyvolení“!

A konečně co nového v kolektivním vyjednávání? Malý posun nastal v otázce pracovních sobot, kde přišla nabídka na 800 Kč, namísto původních 250 Kč, což jsme považovali za výsměch a společnost si toto asi uvědomila. Ale pořád to ještě není ono.

Podobný scénář tento týden řešili i ve Škoda auto a.s., kde došlo k dohodě v kolektivním vyjednávání a tamní příplatky za víkendy, přesčasy, atd. vypadají diametrálně jinak než u nás. Další téma byly možné úspory nákladů. Odbory (OÚP) navrhovaly úspory v oblasti firemních vozidel, kde jsme opět poukazovali na Škodovku, kde si tamní manažeři firemní vozy z části dotují. Bohužel, jak se jen trochu zmíníme, že bychom našim manažerům sáhli na jejich zaměstnanecké výhody, z balíku peněz „benefity“ apod., hned je jasná odpověď „ne!“. Těchto slov se bojí jako čert kříže a nechtějí o nich ani slyšet. Vyjednávací tým za TPCA není přece Jánošík, aby bohatým bral a chudým dával, i tato slova slýcháváme. Platnost staré KS byla posunuta do konce měsíce ledna 2018.

Vážení kolegové, děkujeme vám za podporu a přízeň. Uvědomujeme si, že se jednání protahují, ale jdeme si za společným cílem. Vyjednat pro vás lepší pracovní podmínky srovnatelné se zaměstnanci v jiných automobilových závodech.