Vážení,

tento týden proběhla jedna zajímavá schůzka, na které jsme řešili přesčasy na svařovně. Hlavní slovo zde měl Mng  line kontrolu (LK), který nám vysvětlil, jak se plánuje výroba a z toho plynoucí tak nenáviděné a časté přesčasy. Vím, že spousta z Vás nadává na LK, že je zase přesčas, ale pravda je trochu jiná. LK v podstatě balancuje problémy na shopech, aby ve výsledku na konci továrny padala auta a plnil se plán a požadavky zákazníků. LK ladí jakýsi manuál, kuchařku či postupy již patnáct let a nemůže za problémy shopů. Na každém shopu je nějaké vedení a to má v zodpovědnosti fungování, či nefungování tohoto shopu. V současnostnosti se vše podřizuje konečnému efektu, tj. plnění plánů Assy a tím celé firmy. Díky tomu zaměstnanci Assy mají výhodu nejmenšího počtu přesčasů. Bohužel zaměstnanci svařovny a lakovny to odnášejí naplno a přesčas mají i cca 50% směn, což je nepřijatelný stav. Na této schůzce byli i dva nejvyšší zástupci svařovny, takže naplno vnímali naše reakce a argumentace. Z jejich strany jsem pochopil, že jim tento stav taky není příjemný a už teď mluvili o způsobech, jak řešit tento stav a nastínili konkrétní kroky, co a jak změnit, aby se odstranily přesčasy.  Takže jim držíme palce a doufáme, že se situace v brzké době na svařovně změní.

Lakovna, to je firma ve firmě či problém v problému. Schůzka s jejím vedením proběhne v nejbližší době, ale už na poslední shopové schůzce jsme jim položili dvě obligátní otázky – první byla, jak se připravuje na léto a jaké opatření připravuje na toto období – bohužel odpověď jsme nedostali, ale dostali jsme doporučení kontaktovat vedoucího skupiny, která tuto problematiku řeší na úrovni firmy. Druhá otázka směřovala na přesčasy, zde jsme se dozvěděli, že jejich výsledky za poslední dva měsíce jsou uspokojivé, ale proč jsou uspokojivé a jaká opatření přišla, to nikdo nedokáže říci. Bohužel právě lakovna je přeborník v přesčasech  TPCA a bohužel s tímto přístupem to nebude jiné. Také můžeme být vděční, že vůbec schůzka proběhla, jelikož v odkládání a rušení schůzek je toto oddělení premiantem TPCA.

Vážení kolegové, přesčasy jsou jedním z podnětů OÚP a letos bude probíhat KV na rok 2020 a určitě to bude hlavním tématem, kde budeme požadovat garanci ukončení těchto dlouholetých praktik narušování Vašeho života a soukromí. Vy přicházíte do práce s přesvědčením, že budete pracovat na 100% a pokud je tu nějaká překážka ze strany zaměstnavatele, tak nevidím důvod, proč Vy byste ji měli nést na svých bedrech.

Přeji hezký den,

Petr Bíba