Vážené kolegyně, kolegové, odboráři,

v úterý, dne 3.4.2018, proběhla výroční členská schůze OÚP, bohužel s velmi nízkou účastí, kde jsme probírali závažná témata z práce v TPCA a návrh úpravy stanov. Dalším tématem byla změna výše členského příspěvku.

Jelikož byla účast tak mizerná, vypisujeme  náhradní zasedání členské schůze odborové organizace na termín 8.5.2018 v 16 hodin, na stejném místě, v restauraci  U Vodvárků.

Tímto vás žádám, všechny členy OÚP, o účast na této náhradní členské schůzi. Nechceme jednat o vás bez vás!

Předseda OÚP

Petr Bíba