V kolínské automobilce TPCA minulý týden začalo kolektivní vyjednávání. A již nyní avizuje nejsilnější odborová organizace v TPCA s názvem OÚP, že vyjednávání bude tvrdé. Odborové organizace předložily společný návrh pro Kolektivní smlouvu pro rok 2020. Poslední kolektivní smlouva byla podepsaná na dva roky, což se ukázalo jako poměrně nešťastné řešení, protože se předpokládal pokles v počtu vyrobených vozů, ale opak byl pravdou.

Dále se v průběhu dvou let ukázalo, že ústní dohody, které se u jednacího stolu uzavřely a nebyly v KS, nebyly naplněny nebo se plnily velmi těžce. Další vyhrocená situace nastala, když odborové organizace v čele s OÚP chtěly v kolektivní smlouvě otevřít téma seniority, aby neodcházeli zkušení zaměstnanci. Vedení TPCA to odmítlo, přestože to kolektivní smlouva umožnuje. Po této zkušenosti bude chtít OÚP, aby bylo vše zakotveno v kolektivní smlouvě.

V současné době jede TPCA na více než 100 %, linky se zrychlují a přibývá dobrovolných směn. V tisku proběhla i informace, že kolínská TPCA jako jediná z českých automobilek navyšuje výrobu. Proto se odbory dohodly, že nová smlouva by měla být platná na jeden rok a hlavním bodem vyjednávání bude samozřejmě růst platů na dělnických pozicích. Předseda OÚP pan Petr Bíba to komentuje slovy: „Doufáme, že nám růst mezd zajistí dostatek zaměstnanců a spokojenost těch stávajících“.

Odbory společně se zástupci společnosti se v červenci tohoto roku vypravili do anglického závodu Toyota v městě Derby, kde sbírali zkušenosti s kolektivním vyjednáváním. Mimo jiných užitečných věcí, které by rádi aplikovali v kolínském závodě, se dozvěděli, že zdejší průměrné roční navýšení mezd činí okolo 4 %. Zaměstnanec v Anglii dostává ale nesrovnatelně vyšší mzdu než zaměstnanec zde Čechách a jednoduchými počty umíme vyhodnotit, jaké by mělo být navýšení mzdy zde u nás i s přihlédnutím k životním nákladům. Jsme součástí rodiny zvané Toyota, ale pobíráme nejmenší platy na světě za stejně odvedenou práci.

Jako další hlavní body k vyjednávání si odbory stanovily senioritu, příplatky za práci přesčas a o sobotách, zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance a několik dalších bodů. Nutno podotknout, že teplota na halách je v létě pro zaměstnance i přes 30 stupňů Celsia.

Stávající kolektivní smlouva je podepsána do konce kalendářního roku, rádi bychom do nového kalendářního roku vykročili s novou KS, ale jsme připraveni jednat a tvrdě bojovat za práva zaměstnanců, ke kterému využijeme všechny prostředky, které nám dovoluje zákon ČR. Pro OÚP je důležité mít dostatek spokojených zaměstnanců v továrně, abychom splnili velmi vysoké cíle ve výrobě našich aut a udrželi vysoký standard kvality.