Program: stav vyjednávání Kolektivní smlouvy pro rok 2020
Kdy: 22. 2. 2020 v 16 hodin
Kde: restaurace u Vodvárků, Veltrubská 330, Kolín

Odborová organizace OÚP si uvědomuje, jak je pro zaměstnance důležité uzavřít Kolektivní smlouvu včas, bohužel, kvůli průtahům a neochotě některých účastníků jednání, se tak dosud nestalo.

Žádáme všechny členy organizace, aby se zúčastnili schůze a pomohli vytvořit strategii k dalšímu vyjednávání. Váš názor je velmi důležitý, jinak řečeno, kdo se nezúčastní, nebude mít možnost ovlivnit konečné rozhodnutí. Věříme, že se nám společně podaří najít cestu ke zklidnění jednání a dopomoct k brzkému uzavření Kolektivní smlouvy.

S pozdravem
OÚP

Za OÚP
Petr Bíba