Vážené kolegyně, kolegové, odboráři,

doposud jsem nereagoval na sdělení firmy na „Moje TPCA“ ohledně ukončení uvolnění předsedů odborů a vzniklých úspor z toho plynoucích. Nejprve jsem si to musel dvakrát přečíst, jelikož mi to nedávalo smysl a měl jsem za to, že jsem si to špatně přečetl. Bohužel jsem ale četl správně a toto prohlášení mi přišlo jako špatné číslo Dikobrazu. Pokud vím, tak tuto formu uvolnění vymyslela společnost a tudíž věděla, co to obnáší. Navíc předseda je placen ze svého tarifu, který mu je vyplácen, ať sedí kdekoliv ve firmě. Takže kde se ušetří, to nechápu. Je to jen neférové dloubnutí do předsedů a odborů jako takových, které nic neřeší.

Dále jsem doposud nepodepsal doplněk o uvolnění předsedy odborů a jako jediný předseda nejsem uvolněn. Proč? To si přečtěte dále, včetně názoru našeho právního zástupce. Dostal jsem upřesnění od společnosti, jak se mám chovat,jako neuvolněný předseda odborů, což ale řeší ZP. Dovolil jsem si zaslat na HR několik e-mailů, takže už jim nic psát nebudu. Naštěstí funguje Fb a naše stránky a tam mohu komunikovat bez výtek HR.

E-mail od společnosti:

V rámci pracovní doby tedy není možné vykonávat jakoukoliv činnost pro odbory, včetně e-mailové korespondence apod., bez žádosti o uvolnění na takové aktivity. Pro schválení uvolnění bude posouzen důvod a následně rozhodnuto, zda uvolnění bude realizováno, popř. zda s náhradou mzdy či nikoliv.

Reakce právního zástupce OÚP

Reakci TPCA nepovažujeme za odpovídající zákonu ani situaci zejména s ohledem na to, že:

  • Vás v podstatě nutí do podpisu dohody o částečném uvolnění, která je svým způsobem dohodou zákonem neupravenou, složitou a je logické, že před jejím podpisem je potřeba si některé věci vyjasnit, neboť mohou mít vliv na Vaše práva na náhradu mzdy a další (zejména pokud jsou pravidla o uvolňování napsána poměrně nejasně a některá z nich jsou navíc v rozporu se zákonem). To, že ostatní předsedové dohodu podepsali, není relevantní;
  • postupují v daném případě šikanózně – neboť ostatní předsedy odborových organizací alespoň částečně uvolnili, zatímco u Vás k tomu nedošlo jen proto, že máte připomínky k obsahu této dohody – přičemž je vyloučeno upřednostňovat jedny odborové organizace před dalšími – jedná se tedy v podstatě o šikanu z toho důvodu, že jako jediný jste si dovolil se „ozvat“ a máte k návrhu dohody nějaké dotazy a připomínky.

Jejich výklad, že jakékoliv uvolnění pro odborovou činnost podléhá schválení, nepokládáme ovšem za správný. V prvním odstavci sice píší, že budou respektovat legislativní rámec, nicméně tato odpověď je s tímto rámcem v hrubém rozporu, protože zákoník práce nic takového zaměstnavateli neumožňuje.

Rozhodně to ale nemůže fungovat tak, jak si představují v TPCA – tedy tak, že se budete muset dovolovat pokaždé, kdy vznikne potřeba práce pro odbory – takto to totiž nefunguje ani v případě neuvolněných odborových funkcionářů. Máte proto samozřejmě pravdu v tom, že jejich výklad je nepřiměřeně omezující z hlediska zákoníku práce, na což je v odpovědi rovněž doporučujeme upozornit.

Takto to vidí, náš právní zástupce a my, OÚP, plně souhlasíme.

Momentálně jsem zařazen na údržbě Assy, kde mám nadstandardní péči a jsem monitorován a přísně kontrolován. Dokonce to vypadá, že i na WC se budu muset dovolit a říct, kterým směrem jdu a cestou se nebudu moct ani zastavit, abych prohodil pár slov, jelikož bych mohl vykonávat odborovou činnost. Určitě to tak máte všichni, tak to asi bude v pořádku. Škoda, že tento metr není na všechny zaměstnance a asi by postačilo, aby i ti vedoucí byli stejně nároční na sebe, jako jsou na mě. Tuto situaci vnímám jako další nátlak na moji osobu. Vím, že toto nařízení jde z nejvyšších pater a zatím jen monitorujeme výroky na moji adresu.

S úctou Petr Bíba