Vážené kolegyně a kolegové,

dne 30.4.2019 jsme se sešli všichni zástupci OÚP (včetně shop zástupců) se společností, kde na programu bylo spoustu témat, ale bohužel jsme prošli jen cca tři témata – směnnost údržby, chlazení na výrobních halách a pracovní kalendáře.

Co se týká směnnosti údržby, tak nám byla představena studie, kde jako zásadní věc jsou náklady a následné řešení na zajištění údržby a provozu technologií. Zde bylo řečeno, že vzhledem k objemům současným a pravděpodobným v budoucnu se nic na směnnosti údržby měnit nebude a bude zachován současný pracovní kalendář pro všechny údržby působící v TPCA . Jsme velice rádi, že TPCA došla k tomuto zjištění a do budoucna se na tom nic nezmění.

Chlazení na výrobních halách. Zde je situace stále nejasná. Víme, že byla nalezena klimatizace na lakovně, kde v současnosti probíhá snaha o její opětovné uvedení do provozu. Bohužel je tu spousta nejasností vzhledem k vlivu na zaměstnance, což bude v budoucnu spojeno s různými úpravami a modifikacemi. Domnívám se, že pokud to funguje mnoho let v jiných firmách, tak není důvod, aby to nefungovalo i v TPCA na lakovně.

Na svařovnu budou zakoupeny mobilní klimatizační jednotky a začne testování v reálném provoze. Jelikož s tím nikdo nemá v tomto prostoru zkušenosti, bude to od zaměstnanců vyžadovat maximální trpělivost a spolupráci. Jde o novou věc a je třeba doladit detaily. Dále byl od zástupce OÚP ze svařovny vznesen požadavek na odlehčené oblečení na logistice svařovny.

Assembly a přilehlé prostory. Zde nebude investována ani koruna, ani jedna klimatizační jednotka. Tady se v celé nahotě projeví nesystematičnost firmy za posledních patnáct let. Zde budou vypracované STD, kdy a jak větrat halu o nočních směnách, kdo to bude zabezpečovat, atd. Prostory technologických jednotek na výměnu vzduchu na střeše budou natřeny odrazovou barvou vůči slunci, přemýšlí se o umístění lednic s chlazenými nápoji a v tomto případě doufám, že se zastaví i výroba na osvěžení.

Dalším bodem na úterní schůzce s vedením TPCA byl bod výrobní kalendář a pojmy vyrovnávací období a kalendářní rok. A tady se rozhořely emoce a došlo k patové situaci kvůli chápání výrobní soboty v měsíci prosinci. Zástupci OÚP se ostře ohradili proti vysvětlení firmy a hlavně proti způsobu podzimní prezentace na mng komunikacích. Je jasné, že zaměstnanci i OÚP si prosincovou směnu vyložili jinak než vedení TPCA a na tom se nakonec shodli. Slovy pana Kimla: „nyní musíme vybrat ze dvou špatných řešení to lepší“. Vedení TPCA připravuje další aktualizaci kalendáře a přislíbilo, že se za špatnou prezentaci prosincové směny omluví a vysvětlí ji. Odborová organizace OÚP se na další schůzce v květnu pokusí s vedením dohodnout na vytvoření jasné směrnice pro přesouvání směn a popisu pojmů, jelikož je jasné, že chápání může být rozdílné a zavání účelovostí a nepřispívá k dobré atmosféře mezi zaměstnanci

Reakce na článek HR TPCA

Pokud vyjednávací tým OÚP narazí na zajímavá data ohledně mezd ve firmách v ČR, nebudu jim bránit v jejich zveřejnění a to ani, když jsem 20.2.2019 neměl důvod něco rozporovat. Firma si vytvořila svá data a námi zveřejněná data jsou z nezávislého zdroje. Pokud má firma námitek, nemusí obviňovat mě, jako předsedu, ani OÚP, jelikož zdroje jsou známy a i uveřejněny. Zřejmě firma ví více, než zdroje zde uvedené a proto je rozporuje.Není pravda, že předseda nekomunikuje se společností a odmítá se zúčastňovat schůzek. Jde tu o zásadní věc a to, žeOÚP není podřízená HR a proto po vzájemné domluvě a vysvětlení si témat předem, jsem já, místopředsedové a shop zástupci vždy ochotni se sejít, tak jako naposledy 30.4.2019. Jelikož jsem nepřistoupil k tzv. částečnému uvolnění, o čemž jsem firmu informoval několikrát, nevztahují se na mě ani firemní pravidla pro částečně uvolněné funkcionáře. Dále s firmou komunikuji dle jejich e-mailu, který jsem od HR dostal. Zde ho přikládám :

V rámci pracovní doby tedy není možné vykonávat jakoukoliv činnost pro odbory, včetně e-mailové korespondence apod., bez žádosti o uvolnění na takové aktivity. Pro schválení uvolnění bude posouzen důvod a následně rozhodnuto, zda uvolnění bude realizováno, popř. zda s náhradou mzdy či nikoliv.“

Toto vyjádření dostal pouze předseda OÚP, další dva předsedové Odborových organizací vesele komunikují s firmou ve své pracovní době. Proto jednání společnosti TPCA bereme jako šikanózní a nevytváření stejných podmínek pro práci všech odborových organizací, což je ze zákona povinnost. Tak na co si tu vlastně HR TPCA stěžuje? Takže kdo tu lže či uvádí nepravdy?

Návštěva v TMUK – na schůzce se společností jsem jasně odmítl tuto cestu – nevidím v ní nic pozitivního pro OÚP a pokud mají v Anglii křišťálovou kouli pro KV v TPCA, tak ať nám ji pošlou – rádi do ní nahlédneme. Z jednání se společností existuje zápis a tam je to jasně zapsané, že jsem tuto cestu odmítl. Mám z toho dojem, že na HR se špatně předávají informace, nebo se úmyslně vytváří svoje vlastní. Firma neustále šetří a zde jim nabízíme prostředky za neuskutečněnou cestu OÚP a doufáme, že ji využije pro investici do zaměstnanců.

Závěrem OÚP vyzývá vedení firmy TPCA, aby zveřejňovaná data správně interpretovalo a zaměstnance tak informovalo objektivně. Zároveň aby se zdrželo uveřejňování nepravdivých negativních a zkreslených stanovisek vůči OÚP.

S úctou Petr Bíba